Материали

От тук можете да изтеглите материали, свързани с лекциите, както и други полезни неща.

Universitat-agder-european-integration-summer-school

Сравнителен анализ на подоходното данъчно облагане в държавите-членки на ЕС

Social models and social dialog in the EU

EU Common Agricultural Policy

Методическое руководство по бизнес-планированию инновационых проектов

Обществото на народите (Лига на нациите)

ЕАСТ, ЕИП, Швейцария

ЕС- Мексико и Чили

Лекции по Европейска икономика

ЕИК-1-2018

ЕИК-2-2018

ЕИК-3-2018

ЕИК-4-2018

ЕИК-5-2018

ЕИК-6-2018

EИК-7-2018

EИK-8-2018

ЕИК-9-2018

ЕИК-10-2018

ЕИК-11-2018

ЕИК-12-2018

ЕИК-13-2018

ЕИК-14-2018

Лекции по Европейска администрация

ЕАД-2018-1

ЕАД-2018-2

ЕАД-2018-3

ЕАД-2018-4

ЕАД-2018-5

EАД–2018-6

ЕАД-2018-7

Lectures on International Trade

International Trade-2018-1

International Trade-2018-2

International Trade-2018-3

International Trade-2018-4

International Trade-2018-5

International Trade-2018-6

International Trade-2018-7

Международна търговия – магистри

МТ-магистри-2018-1

МТ магистри-2018-2

МТ-магистри-2018-3

МТ магистри 2018-4

МТ-магистри-2018-5

MТ-магистри-2018-6

Lectures on European Economy

EEC-2018-1

EEC-2018-2

EEC-2018-3

EEC-2018-4

EEC-2018-5

EEC-2018-6

EEC-2018-7

Comments are closed.