Материали

От тук можете да изтеглите материали, свързани с лекциите, както и други полезни неща.

Universitat-agder-european-integration-summer-school

Сравнителен анализ на подоходното данъчно облагане в държавите-членки на ЕС

Social models and social dialog in the EU

EU Common Agricultural Policy

Методическое руководство по бизнес-планированию инновационых проектов

Обществото на народите (Лига на нациите)

ЕАСТ, ЕИП, Швейцария

ЕС- Мексико и Чили

Лекции 2017-2018 – летен семестър

International Trade-2017-1

International Trade-2017-2

International Trade-2017-3

International Trade-2017-4

International Trade-2017-5

International Trade-2017-6

International Trade-2017-7

EUTP-2018-1

EUTP-2018-2

EUTP-2018-3

EUTP-2018-4 – new

EUTP-2018-5

EUTP-2018-6

EUTP-2018-7

EUTP-2018-8

УИП-2018-1

УИП-2018-2

УИП-2018-3

УИП-2018-4

УИП-2018-5

УИП-2018-6

УИП-2018-7

УИП-2018-Текущи оценки

Comments are closed.