Материали

От тук можете да изтеглите материали, свързани с лекциите, както и други полезни неща.

Universitat-agder-european-integration-summer-school

Сравнителен анализ на подоходното данъчно облагане в държавите-членки на ЕС

Social models and social dialog in the EU

EU Common Agricultural Policy

Методическое руководство по бизнес-планированию инновационых проектов

Обществото на народите (Лига на нациите)

ЕАСТ, ЕИП, Швейцария

ЕС- Мексико и Чили

Лекции по Европейска икономика

ЕИК-1-2019

ЕИК-2-2019

ЕИК-3-2019

ЕИК-4-2019

ЕИК-5-2019

ЕИК-6-2019

EИК-7-2019

EИK-8-2019

ЕИК-9-2019

ЕИК-10-2019

ЕИК-11-2019

ЕИК-12-2019

ЕИК-13-2019

ЕИК-14-2019

ЕИК-Текущи оценки

Въпроси за поправителен изпит по Европейска икономика – 2019

Lectures on International Trade

International Trade-2019-1

International Trade-2019-2

International Trade-2019-3

International Trade-2019-4

International Trade-2019-5

International Trade-2019-6

International Trade-2019-7

Лекции по Търговска политика на ЕС

ОТП-2019-1

ОТП-2019-2

ОТП-2019-3

ОТП-2019-4

ОТП-2019-5

ОТП-2019-6

ОТП-2019-7

ОТП-2019-8

ОТП-2019-9

ОТП-2019-10

ОТП-2019-11

ОТП-2019-12

ОТП-2019-13

Текущи оценки – бригада

ТПЕС ТО

ТПЕС – Въпроси за поправителен изпит – 2019

Лекции по Управление на инвестиционни проекти – магистри

 УИП-2019-1

УИП-2019-2

УИП-2019-3

УИП-2019-4

УИП-2019-5

УИП-2019-6

УИП-2019-7

Comments are closed.