Материали

От тук можете да изтеглите материали, свързани с лекциите, както и други полезни неща.

Universitat-agder-european-integration-summer-school

Сравнителен анализ на подоходното данъчно облагане в държавите-членки на ЕС

Social models and social dialog in the EU

EU Common Agricultural Policy

Методическое руководство по бизнес-планированию инновационых проектов

Обществото на народите (Лига на нациите)

ЕАСТ, ЕИП, Швейцария

ЕС- Мексико и Чили

International Trade-2017-1

International Trade-2017-2

International Trade-2017-3

International Trade-2017-4

International Trade-2017-5

International Trade-2017-6

International Trade-2017-7

ОТП-2017-1

ОТП-2017-2

ОТП-2017-3

ОТП-2017-4

ОТП-2017-5

ОТП-2017-6

ОТП-2017-7

ОТП-2017-8

ОТП-2017-9

ОТП-2017-10

ОТП-2017-11

ОТП-2017-12

Материали по МИО – бизнес журналистика

МИО Ж 2017-1

МИО Ж 2017-2

МИО Ж 2017-3

МИО-Ж 2017 Презентации

Въпроси за изпита по МИО

Comments are closed.