Материали

От тук можете да изтеглите материали, свързани с лекциите, както и други полезни неща.

Universitat-agder-european-integration-summer-school

Сравнителен анализ на подоходното данъчно облагане в държавите-членки на ЕС

Social models and social dialog in the EU

EU Common Agricultural Policy

Методическое руководство по бизнес-планированию инновационых проектов

Обществото на народите (Лига на нациите)

ЕАСТ, ЕИП, Швейцария

ЕС- Мексико и Чили

Лекции 2017-2018 – зимен семестър

International Trade-2017-1

International Trade-2017-2

International Trade-2017-3

International Trade-2017-4

International Trade-2017-5

International Trade-2017-6

International Trade-2017-7

ЕАД-2017-1

ЕАД-2017-2

ЕАД-2017-3

ЕАД-2017-4

ЕАД-2017-5

EАД–2017-6

ЕАД-2017-7

ЕАД-2017-8

ЕАД-2017-9

ЕАД-2017-10

ЕАД-2017-11

ЕАД-2017-12

ЕАД-2017-13

МТ-магистри-2017-1

МТ-магистри-2017-2

МТ-магистри-2017-3

МТ-магистри-2017-4

МТ-магистри-2017-5

MТ-магистри-2017-6

МТ-магистри-2017-7

EEC-2017-1

EEC-2017-2

EEC-2017-3

EEC-2017-4

EEC-2017-5

EEC-2017-6

EEC-2017-7

Comments are closed.