Aрхив ВТ

Списание “Външна търговия” излиза на български и на английски език през периода 1993 – 2003 г.  До началото на 2000 г. то се издава от издателство “ФТП”. На тази страница ще намерите съдържанието на списанието през периода, когато то се издава от ФТП. Ако желаете да получите някой от материалите, поместени в списанието, трябва да направите поръчка на адрес: dimitar_h@abv.bg

Външна търговия 1993

Външна търговия 1994

Външна търговия 1995

Външна търговия 1996

 

Comments are closed.