Публикации

СБЛИЖАВАНЕТО ПРИ ЕКСПОРТНАТА СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ…

Achieving the objectives of EU Cohesion Policy – the case of intra-regional disparities in Bulgaria – RJEA December 2020

Блумбърг България 29.6.2020 г.

Европейският съюз се нуждае от по-голяма социална устойчивост (публикувано в Юбилейния сборник посветен на проф. д–р Георги Янков – заслужил професор на УНСС, Издателски комплекс – УНСС, 2017, с. 180-189)

Bulgaria in the EU Cohesion Process (Economic Alternatives, 2017, Issue 2, pp. 213-225)

Европейска икономика, УНСС, 2016

Европейска икономика – текст

Българските биопродукти – къде се къса веригата производство – маркетинг – презентация на Националната кръгла маса на 15 юли 2015 г., организирана от Българска стопанска камара и Фондация ФАЕЛ

Философията на едно обикновено чудо (предговор към превода на книгата на Людвиг Ерхард “Благоденствие за всички”, издадена през 1993 г.)

Автореферат на дисертация “д.ик.н” – Глобалното направление на ОТП на ЕС в началото на новия век

Модели за парламентарен контрол по европейските въпроси

Някои проблеми при адаптирането на България към Общата търговска политика на ЕС

Усилията на ЕС за усъвършенстване на Споразумението за ТРИПС

20 години преход – външноикономическите ни отношения и националната ни сигурност

Мисията невъзможна – в. Дума

Северна приказка – в. Дума

Bulgarian SMEs declare to need skills development in marketing

The impact of technical barriers to trade on Bulgaria’s exports to the EU and to the CEFTA countries

Bulgaria-EU. Dynamics of Approximation in Export Specialization

ЕС като глобална търговска сила – глава II

ЕС като глобална търговска сила – глава III

ЕС като глобална търговска сила – глава IV

ЕС като глобална търговска сила – глава V

Кохезионната политика на ЕС и регионалните различия в България

ОТП на ЕС след Лисабонския договор – 1

ОТП на ЕС след Лисабонския договор – 2

ОТП на ЕС след Лисабонския договор – 3

ОТП на ЕС след Лисабонския договор – 4

За ефективно участие на страната ни в дневния ред на ЕС

Митнически съюз, външнотърговска политика, свободно движение на стоки

Leave a Reply