Събития

Кръгла маса, посветена на споразумението за свободна търговия ЕС-Виетнам

На 30 март 2018 г. в Голямата конферентна зала на УНСС се проведе кръгла маса на тема „Споразумение за свободна търговия между ЕС и Виетнам“. В обсъждането взеха участие Лъчезар Борисов, зам.-министър на икономиката, г-жа Маргарита Попова, зам.-председател и главен секретар на БСК, проф. д.ик.н. Стати Статев, ректор на УНСС, Н. Пр. г-жа Нгуен Тхи Хонг Оан, посланик на СР Виетнам в България, доц. д-р Пламен Орешарски, доц. д-р Миланка Славова, зам.-ректор по обучението в ОКС „бакалавър“ и продължаващо обучение, проф. д.ик.н Димитър Хаджиниколов, председател на Българската асоциация за европейски изследвания (отдясно на ляво на снимката по-долу).

3831f_v1[1]

Презентацията на проф. Хаджиниколов бе посветена на преференциалната търговия на ЕС със страните от Азия и е поместена по-долу.

Преференциални търговски отношения на ЕС с азиатски страни

Семинар на тема: “„Отношенията ЕС-Турция и българското председателство на Съвета на ЕС”

На 27 февруари 2018 г. в УНСС се проведе семинар, посветен на ролята на българското председателство на Съвета на ЕС в отношенията на ЕС с Турция. Семинарът бе съвместна проява на Фондацията за икономическо развитие (IKV) – Истанбул, на УНСС и Българската асоциация за европейски изследвания. Модератор на мероприятието бе проф. д-р Haluk Kabaalioğlu, зам. председател на IVK, Jean Monnet професор и председател на Асоциацията на турските университети за изследвания на ЕС
(TUNAECS).  Програмата на семинара включваше четири основни доклада и дискусия.

28378060_10155230064708053_8459688503642832798_n[1]

Докладите бяха следните:

„Значение и перспективи на търговските отношения ЕС-Турция и на българо-турските търговски отношения в рамките на митническия съюз”, докладчик поф. д.ик.н. Димитър Хаджиниколов, Председател на Българската асоциация за европейски изследвания (презентацията се помества по-долу);

Importance and Perspectives of EU-Turkey Trade Relations and Bulgaria-Turkey Trade Relations in the Framework of the Customs Union

“Политически аспекти на българо-турските отношения в контекста на българското председателство на Съвета на ЕС”, докладчик доц. д-р Пламен Ралчев, зам. ръководител на катедра “Международни отношения” – УНСС;

“Преглед на развитието напоследък на отношенията Турция-ЕС с акцент върху модернизацията на митническия съюз ”, докладчик доц. д-р Cigdem Nas, Генерален секретар на IKV, Технически университет Yildiz;

“Бъдещето на ЕС и перспективите на отношенията ЕС – Турция”, докладчик проф. д-р Sanem Baykal, Директор на Центъра за изучаване на ЕС към Университета на Анкара.

 

Втора национална кръгла маса на тема: “Производство и маркетинг на български биопродукти”

На 15 ноември 2016 г. в Българската стопанска камара (БСК) в София се проведе втора национална кръгла маса, посветена на производството и маркетинга на български биопродукти. Мероприятието бе организирано съвместно от БСК и Фондация ФАЕЛ. Участваха: Добринка Павлова – директор на дирекция, „Биологично земеделие и растениевъдство” в Министерството на земеделието и храните; проф. д-р Христина Янчева – ректор на Аграрен университет – Пловдив; д-р Стоилко Апостолов – управител на Фондация за биологично земеделие “Биоселена”; представители на „Лидл-България“, Българска асоциация “БИОПРОДУКТИ”, “Пазари Изток” ЕАД, журналисти, експерти, производители и търговски на български биопродукти.

Приветствие поднесе търговският съветник към посолството на Австрия в София г-жа Улрике Щрака. Тя разказа за богатия опит на австрийските производители на биопродукти и обеща да съдейства на българските производители да намерят партньори в Австрия.

Първият модул, който бе посветен на производството на биопродукти, се модерираше от зам. председателя на БСК г-н Георги Шиваров, а втория, посветен на маркетинга на биопродукти, се модерираше от председателя на Управителния съвет на Фондация ФАЕЛ проф. Димитър Хаджиниколов.

Основните изводи, до които достигна форума са следните:

  • Има безспорен напредък в развитието на биоземеделието у нас, то постепенно се изравнява по степен на развитие със средните показатели на ЕС;
  • Като недостатък обаче трябва да се изтъкне, че преобладаващата част от биопродуктите се продават на вътрешния пазар или изнасят в непреработен вид, като същевременно се внасят готови продукти от други страни, главно от ЕС;
  • Все още се подценява значението на аграрната наука, както и на образованието въобще в сферата на биоземеделието.

Кохезията в ЕС нараства, но недостатъчно силно

На 7 октомври 2016 г. в Университета за национално и световно стопанство (УНСС) в София се проведе поредната научна конференция на катедра “Международни икономически отношения и бизнес”, посветена на членството на България в Европейския съюз. В рамките на конференцията проф. Димитър Хаджиниколов направи презентация, която беше илюстрирана с материала, поместен по-долу:

EU cohesion is growing but not strong enough

Участие в Лятната школа по европейска интеграция на Университета на Агдер

В началото на месец юли 2016 г. проф. Димитър Хаджиниколов взе участие в Лятната школа по евроинтеграция на Университета на Агдер в норвежкия град Кристиансанд. Той изнесе лекции, посветени на съвременната кохезионна политика на ЕС и на нейното приложение в България.

Това бе 25-то издание на лятната школа. Тя включва два курса, преподавани в продължение на период от шест седмици през лятото и един уеб-базиран курс, преподаван дистанционно по време на есенния семестър. Благодарение на съчетанието на двете форми на обучение се създава възможност студентите да овладеят основната част от материята през лятото, а след това самостоятелно да подготвят експозе по някоя от темите, изучавани в школата. При положителна оценка те получат по 10 кредита за курс в рамките на изучаваните от тях бакалаварски програми в университета.

ЛШ-Норвегия-1

ЛШ-Норвегия-2

По-долу са поместени двете лекции, които изнесе проф. Хаджиниколов

Kristiansand – 1

Kristiansand – 2

В съвременната европейска икономика има все повече намеса на институциите

Проф. Димитър Хаджиниколов изнесе научен доклад на юбилейната научна конференция на катедра “Международни отношения”, която се проведе на 27 май 2016 г. в УНСС. Докладът бе посветен на проявите на институционализма и функционализма при управлението на икономиката на ЕС. Изтъкнато бе, че в ЕС има все повече институционализъм при регулирането на индустрията, селското стопанство, транспорта, финансовите и други видове услуги. Презентацията към доклада е поместена по-долу.

Институционализъм и функционализъм в европейската икономика

Кръгла маса на тема “Предизвикателствата пред преподаването на дисциплини от областта на международния икономикс”

На 26 април 2016 г. Университетът по финанси, бизнес и предприемачество – ВУЗФ в София организира кръгла маса, посветена на преподаването на дисциплини в областта на международния икономикс. Приветствие към участниците направи ректорът на ВУЗФ доц. д-р Григорий Вазов. Основното изказване бе на проф. Хю Меткалф от Университета в Нюкасъл (Великобритания). Поканени докладчици (по реда на изказванията)  бяха: проф. д-р Татяна Хубенова от Института за икономически изследвания на БАН, проф. д.ик.н. Димитър Хаджиниколов от УНСС, доц. д-р Даниела Бобева от ВУЗФ, проф. д-р Стефан Стефанов от Колежа по мениджмънт, търговия и маркетинг, доц. д-р Силвия Трифонова от УНСС и проф. д-р Зоя Младенова от Икономически университет – Варна.

Презентацията на проф. Димитър Хаджиниколов е поместена по-долу:

Преподаване на европейски политики

Участие в Международна седмица на Университета на Аликанте

От 15 до 18 март 2016 г. проф. Димитър Хаджиниколов участва в Международната седмица на Икономическия факултет на Университета на Аликанте. Участието бе в рамките на мобилност по програма “Еразъм”. Лекцията му бе на тема “Търговски защитни инструменти на ЕС” и е поместена по-долу.

Alicante – EU Trade Defense Instruments

International Week 2016 - Facultad de Económicas y Empresariales

Представяне на книгата “Европейска икономика”

понеделник 29 февруари 2016 г. (публикация на сайта на УНСС)

Презентация на книгата на проф. д.ик.к. Димитър Хаджиниколов “Европейска икономика“ се състоя в Дома на Европа в София – Представителството на Европейската комисия и Информационното бюро на Европейския парламент в България.

Кратко експозе за новия научен труд на проф. Хаджиниколов направи зам.- ректорът на УНСС доц. д-р Миланка Славова. Тя подчерта актуалността на изследването, публикувано в разгара на подготовката за шестмесечното председателство на България в Съвета на ЕС (юли – декември 2018 г.). Доц. Славова изтъкна също ролята, която обучението по европейската тематика има за успешното участие на страната ни в разностранния интеграционен процес.

яя

Доц. Миланка Славова, зам.ректор по обучението в ОКС “бакалавър” и продължаващо обучение, доц. Светла Бонева, зам.-декан на факултет “Международна икономика и политика, и проф. Димитър Хаджиниколов, зам.-ръководител на катедра “МИО и бизнес” (отляво надясно) 

В УНСС  е утвърдена специалността „Европеистика“, студентите от специалност „Международни икономически отношения“ имат отделен образователен модул по европейските въпроси, посочи зам.-ректорът. Активно се усвоява европейската тематика и в рамките на учебната програма на много други специалности. Книгата на проф. Хаджиниколов е полезна както за тези, които изучават европейската интеграция в УНСС, така и за студентите от другите университети и за експертите извън академичните среди.

c47fc_XN3

 

Оживена дискусия по темите, засегнати в книгата на проф. Хаджиниколов се проведе след презентацията. Съветникът от отдел „Информация и комуникация“ на Представителството на Европейската комисия в България Петър Нацев отбеляза необходимостта академичните среди по-активно да участват в обществения диалог по европейските въпроси.

Зам.-председателят на Българската стопанска камара Георги Шиваров изтъкна нуждата от по-добро разбиране на европейската икономика и европейската администрация, за да се избегнат някои негативни прояви на бюрокрация, свързани с прилагането на европейското право у нас. Проф. Ингрид Шикова от катедра „Европеистика“ на СУ „Св. Климент Охридски“ подчерта колко важно е изработването на позицията за българското председателство в Съвета на ЕС да стане след широко обсъждане и с участието на академичните сред.

Актуални въпроси от различни сектори на европейската икономика и на нашата интеграция поставиха доц. Андрей Георгиев, доц. Тенчо Тенев, доц. Марин Тодоров, д-р Йосиф Аврамов и други участници в дискусията.

По долу следва запис на дискусията:

 

Национална кръгла маса „Производство и маркетинг на български биопродукти“

 

БИО ФОРУМ

 

15 юли 2015 г. в Българска стопанска камара в София се проведе Национална кръгла маса, посветена на производството и маркетинга на български биопродукти.

 

В срещата взеха участие заместник-министърът на земеделието и храните Васил Грудев, Добринка Павлова – директор на Дирекция “Биологично земеделие и растениевъдство” към МЗХ, Нели Вълева – старши експерт в същата дирекция, проф. д-р Христина Янчева – зам.-ректор на Аграрен университет – Пловдив, Албена Симеонова – съпредседател на Българска асоциация „Биопродукти“, проф. Димитър Хаджиниколов – председател на Фондация ФАЕЛ. Модератор на форума беше Георги Шиваров – зам.-председател на БСК.

Акцентът в дискусията беше поставен върху популяризирането на ползите от биопроизводството, подпомагането на биологичните производители и проблемите на фермери, доставчици и търговци на биопродукти.

Зам.-министър Васил Грудев посочи, че биопроизводството е приоритет на министерството и това се доказва, както със схемите по директните плащания, така и чрез мерките по ПРСР 2014-2020 г. и предимствата, които получава секторът при кандидатстване. Бюджетът за отглеждане на биопродукти е с 5 пъти по-висок от този през предишния програмен период – от 33 млн. евро се увеличава на 152 млн. евро. За първи път се предвижда и финансиране на биоживотновъдството – предвидени са мерки като пасторализъм, опазване на застрашени от изчезване местни породи, биологичното животновъдство и други.

От своя страна, Албена Симеонова посочи, че липсата на цялостна концепция за развитие на биоземеделието е предпоставка за все още недостатъчния интерес към него. Налице е и недостатъчна информираност относно възможностите за подпомагане на биопроизводството. Според Стоева, необходимо е няколко министерства да работят в синхрон по отношение на политиките за насърчаване и развитие на биоземеделието. В тази връзка тя отправи предложение от името на БА „Биопродукти“ да се въведе изискване по 5% от храните за деца и ученици да са с биопроизход, като по този начин ще се насърчи употребата на биопродукти.

В подкрепа на тезата за участието на всички заинтересовани институции в управлението на политиките за развитие на биоземеделие, проф. д-р Христина Янчева сподели, че вече втора година пловдивският Аграрен университет не успява да събере нужния брой кандидати за специалността „Биоземеделие“ (бакалавър и магистър). В тази връзка тя предложи професията „Биологично земеделие“ да бъде обявена за защитена.

Проф. Димитър Хаджиниколов обърна внимание върху икономическия ефект от развитието на биопроизводството. Според него, вече е време да говорим за отделни стокови ниши като биотекстил, биофармацевтика, биокозметика, биомебели и др. Основен проблем, според проф. Хаджиниколов, е увеличението на добавената стойност, която остава в България. За съжаление в момента се изнасят основно непреработени биопродукти, а предлагането на готови биопродукти у нас е основно от внос. Освен това, почти липсват маркетингови проучвания и активности. Проф. Хаджиниколов също подчерта необходимостта от комплексен подход към биопроизводството (презентацията се прилага по-долу).

Българските биопродукти – къде се къса веригата производство – маркетинг

СРЕЩА С ПРЕДПРИЕМАЧИ  ОТ ЦЕНТРАЛНА АЗИЯ

аа

На 17 февруари 2015 г. в х-л „Кемпински“ в София председателят на Управителния съвет на Фондация ФАЕЛ проф. Димитър Хаджиниколов се срещна с група предприемачи от Казахстан и Узбекистан. Срещата бе организирана от организацията CEED Bulgaria – това е българският филиал на голямата международна организация Center for Entrepreneurship and Executive Development (CEED), работеща в тясно сътрудничество с групировката Small Enterprise Assistance Funds и с Американската агенция за международно развитие (USAID).

Целта на срещата бе предприемачите от Централна Азия да се запознаят с развитието на малкия и средния бизнес у нас и с програмите за насърчаване на бизнеса. Проф. Хаджиниколов разказа за гаранционните схеми и схемите за рисков капитал и за други финансови инструменти, включително на програмата JEREMIE – Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises. Тя се реализира у нас през програмния период 2007 – 2013 г. с помощта на Европейския инвестиционен фонд.

След презентацията на проф. Хаджиниколов се състоя беседа относно основните пречки пред малкия бизнес и пътищата за тяхното преодоляване.

В срещата участваха по 5 представители на фирми от Казахстан и от Узбекистан от следните отрасли: дизайн и обзавеждане, транспортна логистика, производство на пчелен мед, производство на мебели, строителство и др.

СЕМИНАР В РЕЙКЯВИК

От 1 до 5 юни 2014 г. проф. Димитър Хаджиниколов участва в обучителен семинар по линия на програмата за мобилност към Европейското икономическо пространство. Семинарът се проведе в Университета на Рейкявик, в столицата на Исландия. Той беше на тема „Академични методи на преподаване и модернизиране на университетските програми”. На снимките по-долу са показани: участниците в мобилността; общ изглед от Рейкявик; модерната нова сграда на университета; прочутите исландски коне, тип “пони”; шатрата, от която Йоко Оно организира в деня на пролетното равноденствие светлините си ефекти над Рейкявик на тема “Imagine”; доказателство, че и през лятото в Исландия е доста студено.

Участниците в обучението в Университета на Рейкявик

Рейкявик

Модерната нова сграда на университета на рейкявик

Прочутите исландски коне

Шатрата на Йоко Оно, където се посреща пролетното равноденствие

В началото на юни температурата е 8 градуса

ПРЕЗЕНТАЦИЯ В ХИЛТЪН

На 11 октомври 2013 г. в х. Хилтън в София се проведе кръгла маса, организирана от Делегацията на българските социалисти в Европейския парламент, Института за икономика и международни отношения и Фондация „Солидарно общество”. По-долу са поместени програмата на кръглата маса и презентацията на проф. д.ик.н. Димитър Хаджиниколов, както и снимки от събитието.

Program Round Table Hilton 11.10.2013

Европейските фондове и регионалното сближаване. Българският вариант

Round Table-1-2

Round Table-5

СРЕЩА  НА Г-ЖА БОБЕВА С РЪКОВОДСТВОТО НА СИБ

На 15 юли 2013 г. в Министерския съвет се проведе среща между Зам. председателя на Министерския съвет доц. Даниела Николова Бобева-Филипова и ръководството на Съюза на икономистите в България, включващо председателят на Управителния съвет на СИБ проф. д.ф.н. Кръстьо Петков (от дясната страна на г-жа Даниела Бобева) и зам. председателите на УС на СИБ: проф. д-р Нено Ненов (от лявата страна на г-жа Даниела Бобева), д-р Петър Нейчев (до проф. Петков) и проф. д.ик.н. Димитър Хаджиниколов (до проф. Ненов). Обсъдени бяха въпроси, свързани с тържищата за земеделска продукция, обществените поръчки, регионалните програми за заетост, финансовата грамотност, публично-частното партньорство и др.

Среща с доц. Даниела Бобева

ЛЕКЦИИ В КАЗАХСТАН

От 24.4.2013 до 23.5.2013 г. проф. Димитър Хаджиниколов взе участие в проект за обмен на опит и научно сътрудничество с Каспийския държавен университет „Ш. Есенов” в казахстанския град Актау. Пред студентите-бакалаври от специалност „Икономика” проф. Хаджиниколов изнесе курс лекции по дисциплината „Международна икономика”. Лекциите бяха на руски и частично на английски език. За студентите-магистри от специалност „Туризъм” бе подготвен курс лекции на руски език по дисциплината „Бизнес-планиране на иновационни проекти”. За същата дисциплина проф. Хаджиниколов подготви учебно-методическо пособие, което може да се намери под рубриката “Материали”. С преподавателите от катедра „Икономика” проф. Хаджиниколов проведе цикъл от дискусии на английски език по актуални теми, свързани с международната икономика и с търговско-икономическите отношения на Казахстан с Европейския съюз и с България.

74 73 P1040176 13 44

 

ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ

На 28 септември 2012 г. в Българска стопанска камара в София се проведе пресконференция, посветена на възможностите за производство и експорт на български биопродукти. Проф. Димитър Хаджиниколов направи експозе, което се базира на презентацията, поместена по-долу.

Пресконференция – биопродукти

ОБМЕН НА ОПИТ В КАЛАБРИЯ

В периода между 29.05 и 1.06 2012 г. проф. Хаджиниколов взе участие в учебна визита  на тема “Развитие на предприемачески дух у младите хора”. Визитата се проведе по линия на програмата на Европейския съюз “CEDEFOR” в Реджио ди Калабрия (Италия) с участието на 15 представители на университети и неправителствени организации. Целта на мероприятието бе обмен на добри практики. Проф. Хаджиниколов участва в качеството си на зам. председател на Съюза на икономистите в България (СИБ) и запозна участниците с конкурса “Млад икономист”, организиран всяка година от СИБ. Презентацията е поместена по-долу.

CEDEFOR Italy

На 11.04.2012 г. Програмният съвет по научноизследователската дейност на УНСС обсъди междинните резултати от първия етап по договор № НИД НИ 1-15/2011 г. на тема: “Икономическият аспект на оценката на въздействието като елемент от участието на България в управленческия процес в ЕС”, с ръководител проф. д.ик.н. Димитър Хаджиниколов. Решението на Програмния съвет бе да продължи финансирането на проекта. Презентацията на проф. Хаджиниколов при обсъждането на проекта е поместена по-долу.

Икономическият аспект на оценката на въздействието като елемент от участието на България в управленческия процес в ЕС

 На 27 февруари 2012 г. проф. д.ик.н. Димитър Хаджиниколов бе докладчик на конференцията в Съюза на икономистите в България на тема “ЕС: накъде през новата финансова рамка?” Презентацията е поместена по-долу.

ЕС- накъде през новата финансова рамка

На 17 ноември 2011 г. Димитър Хаджиниколов изнесе лекция във връзка с избора му за професор. Тя бе озаглавена “Българската ниша на глобалния пазар”. Резюме е поместено по-долу.

Българската ниша на глобалния пазар

На 18.04.2011 г. Изпълнителната агенция за насърчаване на малки и средни предприятия (ИАНСМП) организира в София въвеждащо обучение за придобиване на външнотърговски умения за представяне и излизане на външни пазари за малки и средни предприятия.

Пред около 100 участника лекция на тема “Практически насоки и техники във външнотърговската дейност” бе изнесена от доц. д.ик.н. Димитър Хаджиниколов (УНСС) – виж презентацията по-долу.

Външнотърговски сделки

 НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ В ШАНХАЙ

На 12 и 13 март 2011 г. доц. д.ик.н. Димитър Хаджиниколов взе участие в международната научна конференция в Шанхай – CEBMM 2011 с презентация на тема “The Impact of Accession to the EU on Bulgaria’s Export Specialization” (“Въздействие на присъединяването на България към ЕС върху нейната експортна специализация”).

P1020610

 

 

Comments are closed.