Yслуги

Предлагат се консултации по следните основни теми:

  • мита и митническа политика
  • търговски защитни мерки
  • правила на единния вътрешен пазар на ЕС
  • институции  и процедури за взимане на решения в ЕС
  • търговско икономически връзки на България с отделни държави
  • бизнеспланиране
  • бюджет и кохезионни фондове на ЕС

Предлагат се и консултации по теми, определени от клиентите, в рамките на външната търговия и европейската интеграция.Comments are closed.