ФАЕЛ

Лятна школа по биоземеделие

Фондация ФАЕЛ организира заедно, с Професионалната гимназия по селско стопанство „Сергей Румянцев“ в град Луковит (http://pgss-lukovit.eu), лятна школа по биоземеделие. Тя се проведе от 17 до 22 юли 2016 г. и включваше теоретична и практическа част.

В теоретичната част имаше лекции и дискусии, които се проведоха от 17 до 20 юли в хотел „Росица“ в курорта „Свети Константин и Елена“ край Варна. Темите бяха: „История и съвременно състояние на биоземеделието в Европейския съюз и в България“ (История и съвременно състояние на биоземеделието.ppsx), „Изисквания за сертифициране на биоферми в растениевъдството“, „Изисквания за сертифициране на биоферми в животновъдството“ и „Бизнесплан и финансиране на биоферма“. Лектор по първата и последната теми бе проф. д.ик.н. Димитър Хаджиниколов, председател на Управителния съвет на Фондация ФАЕЛ (https://hadjinikolov.pro/), а по третата и четвърта – Милан Костадинов – консултант по сертифицирането на биоферми от „Балканбиосерт“ ООД в Пловдив (http://balkanbiocert.com/bg/).

Практическата част се проведе на 21 и 22 юли и включваше посещение на три биологични ферми в Ловешка област. За тази част от лятната школа отговаряше Татяна Стойкова, член на УС на Фондация ФАЕЛ. Най-напред бе посетена биофермата на Иван и Росица Данчеви в с. Добродан. Посещението започна с кратко представяне на фермата. Г-н Тянко Христов, консултант от фондация „Биоселена“ в Карлово (http://bioselena.com/), разказа за дългият път, който фермата в село Добродан е изминала, докато получи сертификат за биологично отглеждане на крави. С голям интерес учениците от Професионалната гимназия по селско стопанство „Сергей Румянцев“ се запознаха на практика с особеностите, които отличават биологичното отглеждане на животните от конвенционалното животновъдство.

ЛШБ 2016-1

Фермата на Данчеви има и друго важно постижение – внедрен е проект за енергийна ефективност, който дава възможност да се затопля вода за измиване на млекопроводната система, за да се избегне микробиологично замърсяване на млякото. Системата използва три източника на енергия – остатъчната топлина от охлаждането на топлото мляко, слънчева енергия и котел с екопелети. Те се използват само тогава, когато другите два източника на енергия не са достатъчни.

Посетена бе и Биоферма Абланица ЕООД в село Абланица. В това предприятие се отглеждат изцяло по пасищен метод пилета, кокошки, прасета, зайци и телета. Управителката г-жа Гергана Петкова придружи групата от ученици и им разказа подробно за начините на отглеждане на различните животни и за трудностите, които се срещат при въвеждането на биологичното производство. Тези трудности обаче не са я обезсърчили и биофермата вече може да се похвали със значителни постижения, видни и на сайта й в интернет (http://www.sunnyfarm.bg/).

ЛШБ 2016-3

След това участниците в лятната школа посетиха биологичната орехова градина на Мирослав Мирчев в с. Дълбок Дол. Той разказа за особеностите на биологичните методи за отглеждане на плодни дървета и най-вече за екологичните средства за борба със заболяванията по дърветата и за преработка на плодовете.

Накрая, на 22 юли след обяд, имаше тържественото закриване на Лятната школа по биоземеделие. Присъстваха представители на ФАЕЛ и учители от Професионалната гимназия по селско стопанство. Десет ученика от гимназията получиха сертификати за успешно завършване на школата. Те бяха поздравени от директорката на гимназията г-жа Румяна Георгиева и от председателя на УС на ФАЕЛ проф. Хаджиниколов.

ЛШБ-6

Среща с предприемачи от Казахстан и Узбекистан

 На 17 февруари 2015 г. в х-л „Кемпински“ в София председателят на Управителния съвет на Фондация ФАЕЛ проф. Димитър Хаджиниколов се срещна с група предприемачи от Казахстан и Узбекистан. Срещата бе организирана от организацията CEED Bulgaria – това е българският филиал на голямата международна организация Center for Entrepreneurship and Executive Development (CEED), работеща в тясно сътрудничество с групировката Small Enterprise Assistance Funds и с Американската агенция за международно развитие (USAID).

Целта на срещата бе предприемачите от Централна Азия да се запознаят с развитието на малкия и средния бизнес у нас и с програмите за насърчаване на бизнеса. Проф. Хаджиниколов разказа за гаранционните схеми и схемите за рисков капитал и за други инструменти на програмата JEREMIE – Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises, която се реализира у нас през програмния период 2007 – 2013 г. с помощта на Европейския инвестиционен фонд. След това се състоя беседа относно основните пречки пред малкия бизнес и пътищата за тяхното преодоляване.

От името на Фондация ФАЕЛ бе представена оферта за обучение в България на предприемачи от Централна Азия по следните направления: производство и пласмент на биопродукти, екологичен и селски туризъм, малки мебелни предприятия, производство на нови млечни продукти.

В срещата участваха по 5 представители на фирми от Казахстан и от Узбекистан от следните отрасли: дизайн и обзавеждане, транспортна логистика, производство на пчелен мед, производство на мебели, строителство и др.

аа

БИО ТРОЯН 2013

От 16 до 18 август в Троян се проведоха вторите Дни на биоземеделието – БИО  ТРОЯН 2013. Те се организират съвместно от Община Троян, Фондация ФАЕЛ и Националното изложение на художествените занаяти и изкуствата в с. Орешак. Бяха проведени кръгла маса и изложба-базар. Кръглата маса бе на тема „Биоземеделието и екотуризмът – една печеливша комбинация?”.

Основните презентации бяха по следните теми: “Политиката на развитие на биологичното земеделие”, подготвена от представител на Министерството на земеделието и храните и   Какво е екотуризъм и какви са предпоставките за развитието му?”, експозе на доц. д-р Петър Петров, председател на Българската асоциация за селски и екологичен туризъм. След презентациите имаше оживена дискусия с участието на  експерти от Фондация Биоселена, Балкан Биосерт ООД, Института за планинско животновъдство и земеделие, производители на биопродукти, собственици и управители на туристически обекти, представители на обществеността. Модератор на кръглата маса бе проф. д.ик.н. Димитър Хаджиниколов, председател на УС на Фондация ФАЕЛ.

 _G201538

През 2001 г. Фондация ФАЕЛ издаде брошурата “Екологично чист пчелен мед”.

Екологично чист пчелен мед

През периода 2001-2003 г. Фондация ФАЕЛ работи активно, подпомагана от Швейцарската агенция за сътрудничество и развитие.

ФАЕЛ 2001-2003

През този период се издаваше и бюлетин на ФАЕЛ

Бюлетин-2001-3

Бюлетин 2001-4

Бюлетин 2002-3

Бюлетин 2002-4

Бюлетин 2003-1

Бюлетин 2003-2

Бюлетин 2003-3

Бюлетин 2003-4

Leave a Reply